Project Description

Địa điểm: Vũng Tàu.

Tổ chức: 08-09 tháng 04.

Số lượng: Hơn 100 khách.