Travel Desk

Nhìn chung hiện nay tại các Doanh nghiệp đa phần đều sử dụng cách thức cũ bằng thủ công, để đáp ứng nhu cầu quản lý và xử lý đặt vé máy bay khách sạn cho các chuyến đi…Đại lý du lịch xử lý đặt chỗ, xuất vé của nhân viên sau khi trao đổi nhiều lần giữa những người liên quan

Đăng ký tài khoản
Tính năng CA online

Tính năng nổi bật của Travel Desk

Khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi

TRAVEL DESK

Cung cấp giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nguồn lực trong quản lý công tác và du lịch.