Ở phần Giao dịch này giúp ta thấy được:

 • Tình trạng đặt vé (comfirmed, booked, failed, cancelled, espired, ticked on process)

Báo cáo chi tiết giao dịch gồm các cột thông tin sau:

 • Thao tác: vào lại để thao tác các giao dịch đang chờ
 • Mã tham chiếu: mã dành riêng cho 1 booking mà bên Gotadi cấp
 • Mã đặt chỗ: là mã code của hãng cung cấp khi xuất vé hoặc đặt giữ chỗ thành công
 • Nhà cung cấp: là thông tin hãng của giao dịch đó
 • Ngày cập nhật: là ngày thực hiện booking đó
 • Tình trạng đặt vé: comfirmed (Xác nhận thành công), booked( Giữ chỗ), failed (Thất bại), cancelled (Đã hủy ), espired( Hết hạn), ticked on process (Đã thanh toán và đang chờ xử lý đặt chỗ)
 • Thông tin thanh toán : tình trạng thanh toán của đặt chỗ (Đang pending(chờ & chưa hoàn tất) ,succeeded (đã thành công)
 • Giá vé FARE, thuế và phí sân bay, dịch vụ bên GOTADI thu
 • Tên khuyến mãi, mã voucher, giảm giá (nếu có)
 • Số tiền thanh toán: là tổng số tiền khách phải thanh toán
 • Hóa đơn VAT
 • Chi tiết ,ngày đi, ngày về, người đặt, đại lý
 • Người xuất vé, tên khách hàng, họ khách hàng, điện thoại, thư điện tử (Email)
 • Kênh:  là nguồn đặt giao dịch từ đâu (Ví dụ: kênh online)
 • Tải File báo cáo về

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

 • Tổng đài: 19009002
 • Số điện thoại Chăm sóc(CS) ngoài giờ hành chính: 0913910850 – 0914050850 – 0917784189 – 0919400850 – 0916150850
 • Số điện thoại sale: 0888480330 – 0886108850 – 0797934629 – 0364201307