Trong phần Khách hàng ta có thể thấy:

  • Ở phần Khách hàng là nơi lưu trữ tất cả các thông tin hành khách và được bảo mật bằng PCCS, có thể lưu thêm hành khách, tải lên thông tin khách hàng bằng file excel, hoặc tải data về máy.

Các cột trong bảng Khách hàng thể hiện:

  • Tên đệm & tên: thông tin tên khách hàng
  • Số điện thoại: thể hiện thông tin liên lạc của khách
  • Thư điện tử: thể hiện thông tin địa chỉ hòm thư liên lạc (email) của khách
  • Biệt danh: Ghi chú riêng để bạn có thể dễ dàng nhớ rõ được thông tin riêng của khách đó
  • Và các cột thông tin khác: Thành phố, Giới tính, Phòng ban, Vị trí, v..v

 

Tại đây bạn còn có thể: Lưu thêm khách hàng

 

Xem và Sửa thông tin khách hàng ở phần thao tác

 

Khi bấm vào xem một khách hàng, bạn có thể Cập nhật thông tin chi tiết của khách

 

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

  • Tổng đài: 19009002
  • Số điện thoại Chăm sóc(CS) ngoài giờ hành chính: 0913910850 – 0914050850 – 0917784189 – 0919400850 – 0916150850
  • Số điện thoại sale: 0888480330 – 0886108850 – 0797934629 – 0364201307